نشریه آیینه اقتصاد ایران و آلمان

نسخه جدید نشریه آیینه اقتصاد ایران و آلمان به چاپ رسید!

 

روی جلد شماره 99 نشریه «آیینه اقتصاد ایران و آلمان» ویژه زمستان 1396 با تیتر «سال رکوردهای آلمان» نگاهی شده به تمام رکوردهای اقتصادی و تجاری آلمان در سال 2017. در این سال آلمان در رشد اقتصادی، مازاد بودجه، مازاد تجاری، ایجاد اشتغال و صنعت نمایشگاه رکوردهایی خیره‌کننده به جا گذاشت.


این شماره همچنین گزارش ویژه‌ای دارد درباره بورس ایران، مزایای سرمایه‌گذاری در بورس و حمایت سازمان بورس و اوراق بهادار ایران از سرمایه‌گذاران خارجی.

در این شماره همچنین اخبار و تحلیل‌های به روز اقتصادی در حوزه‌های ایران، آلمان، نمایشگاه، اخبار اتاق و ... کار شده است.

تمامی شرکت های عضو اتاق می توانند نشریه آیینه اقتصاد ایران و آلمان را با ذکر شماره عضویت به طور رایگان در این اتاق بازرگانی تهیه نمایند.

تعرفه تبلیغات

آیینه اقتصاد ایران-آلمان، نشریه ی اتاق بازرگانی و صنایع ایران وآلمان است. این نشریه به شرکت های ایرانی و آلمانی و اعضای اتاق بازرگانی و صنایع ایران وآلمان ارائه داده می شود و در همایش ها و جلسات تجاری توزیع می گردد. برای دریافت لیست تعرفه تبلیغات اینجا را کلیک کنید.

Contact

علی کاظم زاده توتونچی

روابط عمومی و انتشارات

0098-21-8133-1502
0098-21-8875-8924
Write an e-mail

کسری امام صفاری

روابط عمومی و انتشارات

0098-21-8133-1500
0098-21-8875-8924
Write an e-mail

Flash is required!
Flash is required!