نشریه آیینه اقتصاد ایران و آلمان

نسخه جدید نشریه آیینه اقتصاد ایران و آلمان به چاپ رسید!

نشریه آیینه اقتصاد ایران و آلمان، اطلاعات جالبی پیرامون موضوعات اقتصادی و اخبار مفید ارایه می دهد. در اینجا شرح مختصری از موضوعات روز، گرایش های اقتصادی و نیز فرصت های تجاری موجود در اختیار شرکای تجاری مهم هر دو کشور قرار می گیرد.

تمامی شرکت های عضو اتاق می توانند نشریه آیینه اقتصاد ایران و آلمان را با ذکر شماره عضویت به طور رایگان در این اتاق بازرگانی تهیه نمایند.

تعرفه تبلیغات

آیینه اقتصاد ایران-آلمان، نشریه ی اتاق بازرگانی و صنایع ایران وآلمان است. این نشریه به شرکت های ایرانی و آلمانی و اعضای اتاق بازرگانی و صنایع ایران وآلمان ارائه داده می شود و در همایش ها و جلسات تجاری توزیع می گردد. برای دریافت لیست تعرفه تبلیغات اینجا را کلیک کنید.

Contact

علی کاظم زاده توتونچی

روابط عمومی و انتشارات

0098-21-8133-1502
0098-21-8875-8924
Write an e-mail

کسری امام صفاری

روابط عمومی و انتشارات

0098-21-8133-1500
0098-21-8875-8924
Write an e-mail

Flash is required!
Flash is required!