نشریه آیینه اقتصاد ایران و آلمان

نسخه جدید نشریه آیینه اقتصاد ایران و آلمان به چاپ رسید!

روی جلد شماره 97 نشریه «آیینه اقتصاد ایران و آلمان» ویژه تابستان 1396 تیتر «ایران پاک، پرسود و رو به جلو» کار شده است.

 

پرونده ویژه این شماره به صنعت انرژی‌های تجدیدپذیر اختصاص دارد و نگاهی کارشناسانه شده به پتانسیل‌های ایران در این صنعت، سرمایه‌گذاران آلمانی که وارد بازار ایران در حوزه انرژی‌های پاک شده‌اند، شرکت‌های ایرانی که در این زمینه فعالیت می‌کنند و وضعیت انرژی‌های پاک در جهان.

در این شماره همچنین اخبار و تحلیل‌های به روز اقتصادی در حوزه‌های ایران، آلمان، نمایشگاه، اخبار اتاق و ... کار شده است.

سعی شده با طراحی جدید در این نشریه، مطالب به روز، با بررسی و تحلیل عمیق‌تر و ظاهری جذاب‌تر از گذشته، مجله‌ای مفیدتر به دست مخاطبان محترم برسد.

تمامی شرکت های عضو اتاق می توانند نشریه آیینه اقتصاد ایران و آلمان را با ذکر شماره عضویت به طور رایگان در این اتاق بازرگانی تهیه نمایند.

تعرفه تبلیغات

آیینه اقتصاد ایران-آلمان، نشریه ی اتاق بازرگانی و صنایع ایران وآلمان است. این نشریه به شرکت های ایرانی و آلمانی و اعضای اتاق بازرگانی و صنایع ایران وآلمان ارائه داده می شود و در همایش ها و جلسات تجاری توزیع می گردد. برای دریافت لیست تعرفه تبلیغات اینجا را کلیک کنید.

Contact

علی کاظم زاده توتونچی

روابط عمومی و انتشارات

0098-21-8133-1502
0098-21-8875-8924
Write an e-mail

کسری امام صفاری

روابط عمومی و انتشارات

0098-21-8133-1500
0098-21-8875-8924
Write an e-mail

Flash is required!
Flash is required!