انتشارات اتاق بازرگانی و صنایع ایران و آلمان

  • نشریه اتاق به نام "آئینه اقتصاد آلمان و ایران"
  • ماهنامه الکترونیکی به نام “InfoBrief Teheran”، به زبان آلمانی
  • کتابچه راهنمای "فهرست دفاتر، شعب و نمایندگی شرکت‌های آلمانی در ایران"
  • راهنمای سرمایه‌گذاری در ایران، به زبان آلمانی
  • مجموعه مقررات ایران، به زبان انگلیسی
  • کتابچه راهنمای "کار و زندگی در ایران" 
  • تقویم دیواری سال 2017

 (اعضاي محترم اتاق در زمان خريد هر يك از نشريات فوق، از تخفيف ويژه برخوردار خواهند شد)

 

 

Flash is required!
Flash is required!