تقویم نمایشگاهی سال 1393-1395

این تقویم که شامل فهرست کاملی از نمایشگاه‌های تخصصی در آلمان به همراه تاریخ و شهر برگزاری آن‌ها است، هر ساله به زبان فارسی برگردانده شده و به صورت رایگان در اتاق ارایه می‌گردد. مراجعین محترم می‌توانند این تقویم را از بخش نمایشگاه‌های اتاق و یا از صندوق دریافت نمایند.

این اطلاعات با همکاری اتحادیه نمایشگاه های آلمان در اختیار شما قرار گرفته اند.

AUMA Ausstellungs- und Messe-Ausschuss der Deutschen Wirtschaft e.V

باز کردن این برنامه می تواند براسا س سرعت اینترنت شما کمی طول بکشد.