خشک کن خورشیدی

شرکت کوسترو رویکردی جامع نسبت به چرخه محصولات مختلف دارد و همواره تاثیر آنها را در مسایل مختلف اجتماعی، اقتصادی و محیط زیست مدنظر قرار می دهد. پایداری یکی از ارکان مهم استراتژی این شرکت است.

خشک کن خورشیدی به صورت طاقی شکل طراحی می شوند، طراحی بهینه این سیستم در طی تحقیقات دانشگاهی معتبر در اروپا و آسیای جنوب شرقی در زمینه انرژی های نوین میسر گشته است. مردم ناحیه آسیای جنوب شرقی بسیاری از محصولات کشاورزی را به صورت خشک مصرف می کنند. استفاده از خشک کن های طاقی شکل به استفاده بهینه از تابش نور خورشید و کاهش هدررفت آب کمک شایانی می نماید. به علاوه با استفاده از این روش می توان بخشی از محصولات کشاورزی که متاسفانه به دلایلی مانند تولید بیش از حد یا عدم نگهداری مناسب فاسد می شوند را به محصولی با ارزش افزوده بیشتر نسبت به محصول خام اولیه تبدیل نمود.

Contact

خشایار نیوی پور

مشاور ارشد بازرگانی، انتشارات

0098-21-8133-1503
0098-21-8875-8924
Write an e-mail