ورود به بازار

برای ورود به بازار جدید شما نیاز به مشاوره و حمایت افراد متخصص دارید.اتاق بازرگانی و صنایع ایران و آلمان اطلاعات گسترده ای را در اختیار شما قرار داده است.

جهت تسهیل ورود به بازار جدید خدمات زیر را به شما ارائه می نما ییم:

        جستجو نشانی و اطلاعات تماس

        پیدا کردن شریک تجاری

        تحقیق بازار

 

  • اگر نیاز به روزنامه رسمی شرکت تجاری و یا اعتبار سنجی شرکت آلمانی داریدبا ما تماس بگیرید. دراین مورد نیز اتاق بازرگانی و صنایع ایران و آلمان می تواند به شما کمک نماید.

 

 

 

 

Contact

خشایار نیوی پور

مشاور ارشد بازرگانی، انتشارات

0098-21-8133-1503
0098-21-8875-8924
Write an e-mail

افسانه باستانی

مشاوره تجاری

0098-21-8133-1504
0098-21-8875-8924
Write an e-mail

امیر پروین نبی

مشاور بازرگانی

0098-21-8133-1505
0098-21-8875-8924
Write an e-mail

Flash is required!