اتاق بازرگانی ایران و آلمان به منظور تسریع روند ثبت شرکت و شعبه در آلمان مشاوره هایی را در اختیار مراجعه کنندگان قرار می دهد، همچنین اتاق لیستی از وکلای مجرب آشنا به قانون ایران و آلمان را به منظور تهیه و تنظیم طرح توجیهی و دسترسی به اطلاعات جزئی تر به متقاضیان ارائه می دهد. 

Contact

سارا شرفی

سئوالات حقوقی، کارجویان

0098-21-8133-1603
0098-21-8875-8925
Write an e-mail

Flash is required!

اتاق بازرگانی و صنایع ایران و آلمان در زمینه اعتبارسنجی شرکت آلمان خدمات ارائه می نماید

Flash is required!