تور آموزشی-تخصصی برای کارشناسان و مدیران ارشد صنعت دارویی ایران

اهداف تور آموزشی
دراین برنامه آموزشی فشرده، نوین ترین شیوه های تئوری و عملی در مدیریت صنعت دارو سازی بین المللی ارائه می شود تا شرکت کنندگان فرصتی برای کسب موفقیت بیشتر، در پروژه های سرمایه گذاری یا ساخت و تولید محصولات دارویی در ایران بدست آورند.

مدرس اصلی دوره
دکتر مایکل وبر بیش از سی سال در غول صنعت داروسازی و شیمی بایر در سمت های مختلف مشغول به کار بود. اولین فعالیت وی در زمینه داروسازی عهده داری سمت مدیریت تکنیکی بخش جامدات کارخانه لورکوزن بود که این کارخانه در طی آن زمان تولیدکننده سالیانه بیش از سه میلیارد عدد قرص بود. مسئولیت بعدی وی هماهنگی فنی شرکت های جدید دارویی اروپایی و بازسازی پروژه های قدیمی این شرکت ها بود. دکتر وبر همچنین نقش مهم و کلیدی در ثبت بخش Bayer Diagnostika درمناطق مختلف اروپا و آمریکا داشت و در سمت مدیر Bayer Competence Centers جهت Site Master Planning از سال 2007 و هدایت استراتژی تحقیقات و تولیدات دارویی Bayer Schering Pharma در شهر برلین فعال بود. دکتر وبر در حال حاضر مشاور شمار زیادی از شرکت های جهانی صنعت داروسازی است.

Carl Duisberg Centren
یکی از پیشروترین شرکت های خدماتی در زمینه آموزش و احراز صالحیت بین المللی می باشد. این شرکت سالانه هزاران نفر از سراسر دنیا را در زمینه های مدیریت تدارکات، مدیریت انرژی، انجام کسب و کار در آلمان، نمایشگاه های بازرگانی، مدیریت استراتژیک، مدیریت تغییر، مدیریت نوآوری، مدیریت کیفیت، توسعه سازمانی، مدیریت پروژه، مدیریت SMEs ، توسعه HR ، مهندسی و بهینه سازی تولید، کنترل، مالکیت فکری و ثبت اختراع، مدیریت ضایعات و بازیافت، مدیریت آب، مدیریت مهارت، تکنولوژی استخراج معدن، ثبات در کسب و کار ، دسته های صنعتی، امنیت در کار، آموزش فنی و حرفه ای آموزش می دهد. دانش پژوهان این شرکت غالباٌ شرکت ها و افراد خصوصی، بخش های دولتی و نیمه دولتی و همچنین نهادهای بین المللی هستند.

جهت کسب اطلاعات بیشتر فایل ضمیمه را مشاهده فرمایید!

Contact

شهرزاد مشیر اخباری

بخش آموزش

0098-21-8133-1703
0098-21-8875-8924
Write an e-mail

Flash is required!
Flash is required!
Flash is required!