توضیحاتی در خصوص حفظ اطلاعات

اتاق بازرگانی ایران و آلمان حفظ داده هاو اطلاعات اشخاص را  بسیار جدی می گیرد. ما مایلیم که شما بدانید چه وقت ما چه اطلاعاتی را گردآوری و چگونه از آنها استفاده می کنیم . ما اقدامات فنی و منظم و سامان مندی را اتخاذ کرده ایم که رعایت مقررات  حفظ اطلاعات  را هم توسط ما و هم توسط ارائه کنندگان خدمات خارجی  تضمین کند.درجریان توسعه صفحه وب ما و کاربرد تکنولوژیهای جدید برای ارائه خدمات بهتر به شما , ممکن است انجام  تغییراتی نیز در شرح حفظ اطلاعات لازم شود. از این رو به شما توصیه می کنیم این توضیحات را هر چند وقت یکبار مجددا مطالعه فرمایید.دستیابی به اطلاعات اینترنتهر دستیابی به اطلاعات اینترنتی اتاق بازرگانی بین المللی  در لاگ فایلی  ذخیره می شود. در لاگ فایل ,  اطلاعات ذیل حداکثر 3 ماه اندوخته می شود:·   نام قایل  بازیابی شده·   تاریخ و زمان بازیابی·   مقدار اطلاعات انتقال یافته·   اعلان اینکه آیا بازیابی با موفقیت صورت گرفته است.اطلاعات ذخیره شده  فقط به منظور بهینه سازی منبع اطلاعات شبکه مورد بهره برداری قرار می گیرد . چنانچه شما بخواهید اطلاعات, خبرنامه یا بروشور  سفارش دهید ,  ما نام و سایر اطلاعات شخصی  را از شما سوال می کنیم. ثبت این اطلاعات اختیاری است. اطلاعات شما در سرور ویژه ای که ازدرجه امنیتی بالایی برخوردار است در آلمان  ذخیره می شود. دستیابی به آن فقط برای عده کمی از اشخاص  مجاز امکان پذیر است که با نظارت و پشتیبانی  فنی, تجاری  یا ویرایش  سرور سروکار دارند.دادن اطلاعات شخصی به اشخاص ثالثاطلاعاتی که  هنگام دستیابی به منبع اطلاعات اینترنتی اتاق بازرگانی بین المللی ایران ثبت شده است,  تنها در صورتی به اشخاص ثالث داده می شود که ما از نظر قانونی یا به موجب حکم دادگاه موظف به ارائه آن باشیم یا در صورت حمله به زیر ساخت اینترنتی  اتاق بازرگانی بین المللی ایران  برای پیگرد حقوقی یا کیفری لازم باشد. این  اطلاعات برای مقاصد تجاری و غیر تجاری  دیگر در اختیار اشخاص ثالث قرار نمی گیرد.ما در صورت درخواست  اطلاعات  از اطلاعات شخصی  که شما در اختیار ما قرارداده اید تنها در داخل اتاق بازرگانی بین المللی ایران و شرکتهایی که مامور ارسال این بروشورها شده اند , استفاده می کنیم. ما این اطلاعات را بدون اجازه صریح شما در اختیار اشخاص ثالث قرار نمی دهیم.استفاده از  کوکیزکوکیز در  صفحه های معینی  استفاده می شود بدون اینکه ما بتوانیم  آن را به شما یاداوری کنیم.ا کثر  بروزرها  به نحوی تنظیم شده اند که کوکیز را بطور خودکار می پذیرند. البته شما می توانید ذخیره کردن کوکیز را غیر فعال کنید یا بروزرتان را به گونه ای تنظیم کنید که کوکیز فقط برای هر بار  ارتباطی که  با اینترنت  برقرار می کنید, ذخیره شود.حفاظت از  خردسالانافراد زیر 18 سال نباید بدون موافقت والدین یا قیم,  اطلاعات شخصی را برای ما ارسال کنند. ما هیچگونه اطلاعاتی  را در مورد  کودکان و نوجوانان درخواست نمی کنیم.  ما دانسته  چنین  اطلاعاتی را جمع آوری نکرده و در اختیار اشخاص ثالث هم قرار نمی دهیم.لینکهای صفحه های وب  گروههای دیگرمنبع اطلاعات آن لاین ما , حاوی لینکهایی  مربوط به صفحه های وب  گروههای دیگر است که خارج  از حوزه کنترل و رعایت مقررات حفظ اطلاعات ما است.تماسبرای اطلاعات بیشتر در خصوص نحوه کاربرد اطلاعات شخصی در اتاق بازرگانی بین المللی ایران  دراختیارتان قرار داریم:

 اتاق بازرگانی ايران و آلمان

کاملیا کریمی

تلفن: 81331103


پست الکترونیکی: _karimi(at)dihk.co.ir,